Politica de confidentialitate

Politică de Confidenţialitate

Prezenta Politică de Confidenţialitate stabileşte principiile de colectare ale datelor personale, de păstrare şi de accesare a informaţiilor de pe echipamentele Utilizatorului cu ajutorul fişierelor Cookie, menite prestării pe cale electronică a serviciilor cerute de Utilizator, de către Synek Investments cu sediul în Bucuresti.

I. DEFINIȚII

1. ADMINISTRATOR – este  Synek Investments S.R.L. cu sediul in Bucuresti, strada Brezoianu nr. 3-5 , etaj 2, sector 5, avand cod unic de inregistrare 19189947, nr de ordine in Registrul Comertului  J40/18278/ 13.11.2006, care prestează servicii pe cale electronică, păstrează şi obţine acces la informaţii de pe echipamentele Utilizatorului.

2. COOKIEURI– sunt datele informatice -  cu precădere mici fişiere de text - salvate şi păstrate pe echipamentele cu ajutorul cărora Utilizatorul foloseşte paginile de web ale Service-ului (on line).

3. COOKIEURI ADMINISTRATOR – sunt acele  Cookie-uri plasate de către Administrator, având legătură cu prestarea de servicii pe cale electronică de către Administrator prin intermediul paginii de web.

4. COOKIE-URI EXTERNE – sunt  Cookies plasate de către partenerii Administratorului prin intermediul paginii de internet a Service-ului.

5. SERVICIU- înseamnă pagina de web sau aplicaţia prin care  Administratorul desfăşoară activitate de service on-line, pe domeniul  http://manvi.ro/.

6.  ECHIPAMENT – înseamnă echipamentul electronic prin intermediul căruia Utilizatorul poate accesa Serviciul.

 7. UTILIZATOR  - reprezintă subiectul în favoarea căruia, conform Termenilor si conditiilor şi legislaţiei în vigoare, pot fi prestate servicii pe cale electronică sau cu care se poate încheia contract de prestări servicii pe cale electronică.

II. PRINCIPII GENERALE REFERITOARE LA ABORDAREA DE CATRE ADMINISTRATOR A DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR

1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către administrator. exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată.

2. Administratorul nu vinde, nu pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale Utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligaţi să o facem va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului  sau altor organe de urmărire judiciară.

3. Utilizatorul rămâne anonim până în momentul efectuării primelor cumpărături online, al abonării la newsletter sau completării formularului de contact pe pagina de web. In aceste cazuri este necesar să se furnizeze (pe cale electronică sau în orice alt mod) anumite date de contact, care vor fi apoi transmise în sistemul de contacte al administratorului.

4.  Efectuarea de către Utilizator de cumpărături în magazinul MANVI şi totodată înregistrarea în magazine sunt legate de exprimarea acordului pentru colectarea şi prelucrarea datelor personale, în înţelesul Legislatiei în vigoare. Aceste informaţii servesc exclusive scopurilor legate de realizarea comenzii, inclusiv emiterea dovezii vânzării (bon fiscal sau factură fiscală) şi expediţiei produselor. Pentru aceasta magazinul MANVI are dreptul de a pune datele colectate la dispoziţia partenerilor săi comerciali, numai pentru realizarea corectă a comenzii.

5. Conform legislatiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor pesonale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor personale colectate de către noi.  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la email: office@manvi.ro cu titlu “Stergere date personale”.

III. TIPURILE DE COOKIES UTILIZATE

1.  Cookies utilizate de către Administrator sunt sigure pentru echipamentul Utilizatorului. Mai precis, pe această cale nu este posibil ca la Echipamentele Utilizatorilor să ajungă viruşi.